ABOUT

Accés a la Col·lecció de Documents, el repositori on s'emmagatzemen els esborranys : E6/12:GE

ANUNCIS

  • 06/05/2021: 2a reunió del Grup de Treballo, de 13h a 14h30, per Teams. Respondre al qüestionari sobre objectius i sub-objectius.
  • 23/03/2021 : Convocada reunió del Grup de Treball pel dijous 08/04/2021, de 13h00 a 14h30, telemàtica
  • 17/03/2021 : Convocada reunió general pel dia 19/03/2021, telemàtica.

L'adhesió a aquest grup està tancada i el seu contingut només és accessible pels membres.