• CADS_aportacions a esborrany acta reunió 9.juny.2021

  Bon dia,

   

  Referent a l’esborrany d'acta de la darrera reunió de GT d’emergència climàtica del passat 9 de juny des del CADS voldríem aclarir dos punts de l’acta d’acord amb les aportacions que vàrem fer a la reunió:

   

  On diu:

  • Incloure indicadors sobre l’adaptació al canvi climàtic (ASPCAT): precipitació, variació de les temperatures, vulnerabilitat.

   

  • Incloure estudis de, per exemple, l’ISGlobal sobre increment de la mortalitat relacionat amb un increment de la temperatura i del canvi climàtic

   

   

  Proposem que sigui substituït per:

   

   

  • Es proposa consultar amb l’Agència de Salut Publica de Catalunya sobre les dades de mortalitat degut al canvi climàtic. En el cas que no es disposi d’aquesta informació es proposa substituir aquest indicador per indicadors climàtics ja calculats com l’increment de temperatura i els índexs (com per exemple de nits tropicals) ja calculats pel Servei Meteorològic de Catalunya

   

  • Valorar la inclusió d’ estudis de, per exemple, l’ISGlobal sobre l’estimació de l’ increment de la mortalitat relacionat amb un increment de la temperatura

   

  Moltes gràcies,

 • Inidicadors

  Hola a totes i tots,

  Compartir abans de la sessió un comentari breu sobre els indicadors. Disculpeu que vagi tard però fins avui no he pogut revisar el document i mails anteriors.

  El Departament , OCCC, SMC, publiquen anualment butlletins amb indicadors:

   

  En l'apartat 5.2 veureu que hi ha l'indicador "Tendència de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a Catalunya"

  N'hi ha d'altres:

   

  4.7 Evolució del nombre d’incendis i de la superfície afectada (seria una mesura del risc d'incendi en clau d'emergència climàtica)

  8.2 Recollida selectiva (per mi mesura millor l'objectiu "empoderar la ciutadania..." que no pas els Paesc)

  8.1 Destinació final dels residus municipals (ídem que anterior)

   

  No hi he sabut trobar un indicador relacionat amb aigua, però l'ACA en té a la web:

   

  http://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/dades-obertes/visualitzacio-interactiva-dades/Consum-aigua-comarques-catalunya/

   

  Bé, proposaria explorar la línia de cercar indicadors ja existents que siguin significatius i dels quals es pugui garantir el seguiment.

  Ens veiem la setmana vinent!

  Ana

 • Validació final d'objectiu i sub-objectius

  Benvolguts/des,

  A continuació us presentem la proposta final d’objectiu i sub-objectius per al Document Estratègic Temàtic de qualitat de l'aire, fruit de les aportacions i esmenes que tots els membres del grup heu pogut anar realitzant en les diferents activitats i sessions que hem dut a terme.

  Objectiu principal
  Assolir els nivells de qualitat de l’aire i acústics necessaris per protegir la salut de la població i els ecosistemes, com a mínim arribant als nivells establerts per organismes internacionals.
  Sub-objectius
  Promoure un model de ciutat que aposti per la reducció de la mobilitat en vehicles de combustibles fòssils, reduint les necessitats de desplaçaments i afavorint la proximitat dels usos quotidians.
  Afavorir el canvi modal en favor dels modes més saludables i sostenibles, concretament en transport públic i els modes actius (a peu i en bicicleta).
  Reduir les emissions atmosfèriques i acústiques derivades d’altres activitats, més enllà del model de ciutat i de mobilitat.
  Protegir especialment els entorns amb població més vulnerable o exposada.
  Promoure la corresponsabilitat.
  Millorar i implementar les eines i procediments de monitoratge, seguiment i avaluació.

   

  Per tal de validar-los definitivament, us convidem a revisar-los i a fer les darreres aportacions que creieu necessàries en aquest mateix fòrum de debat, utilitzant la caixa de comentaris que trobareu a sota d’aquesta entrada.

  Gràcies per avançat!

 • aportacions Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

  Hola a tothom,

  Des del CADS hem intentat treballar amb els redactats propossats però entenem que manca molta discussió en el sí del grup.

  Els nostres comentaris són:

   

  1. Reduir de forma dràstica les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. 

   

  Proposta nou redactat:

  Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’acord amb les directius de la UE. 

   

   

  1. Prevenir el creixement urbà, especialment en sòl no urbà i en regions vulnerables a causa de l'impacte del canvi climàtic. 

   

  Es proposa discutir a la reunió del grup de treball i reformular el redactat. Cal especificar quin tipus (extensiu, desendreçat) de creixement urbà cal prevenir. Així mateix caldria introduir el concepte de sòl periurbà que representa el nexe entre sòl urbà i sòl rural.

   

  1. Incrementar la resiliència dels hàbitats urbans amb visió territorial àmplia, sense malmetre així el seu entorn no urbà, important proveïdor de serveis ecosistèmics. 

   

  Al igual que el punt 2 es proposa discutir a la reunió del grup de treball i reformular el redactat. Cal determinar si el binomi sòl urbà / sòl no urbà és suficient o cal introduir el concepte del sòl o àrea periurbana. També cal posar en valor que els hàbitats urbans també són proveïdors de serveis ecosistèmics.

   

  1. Millorar la gestió dels riscos climàtics als que està exposada la societat: inundabilitat, augment de les temperatures, sequera, incendi, temporals, ... 

   

  Cal introduir el concepte de prevenció i s’han ordenat els riscos. Es proposa eliminar “augment de temperatura”.

  Proposta nou redactat:

  Millorar la prevenció i gestió dels riscos climàtics als que està exposada la societat: inundacions i temporals, estrès hídric i sequeres, incendis forestals, malalties emergents, pèrdua de biodiversitat.

   

   

  1. Minimitzar les morts prematures i problemes de salut associats al canvi climàtic. 

   

  Proposta nou redactat:

  • Informar i protegir les persones dels problemes de salut associats al canvi climàtic. 

   

  1. Implicar fortament a la ciutadana en els processos de co-creació de projectes o presa de decisions per afavorir canvis de comportaments que contribueixin a la mitigació o adaptació al canvi climàtic. 

  Proposta nou redactat:

  Empoderar  a la ciutadana en els processos de co-creació de projectes o presa de decisions per afavorir canvis de comportaments que contribueixin a la mitigació o adaptació al canvi climàtic. 

   

   

   

   

   

 • Experiència de la Ciutat de la Justícia (tema pendent de la primera reunió)

  Degut a la impossibilitat de connectar-me el dia 6 de maig per problemes al meu ordinador, adjunto el que tenia preparat per a comentar:

  210506 Reunió 2 de l’Eix de govern eficient, Agenda Urbana de Catalunya

  Presentació del cas de la CPP a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet

   

  Conec l’experiència des de la perspectiva de la direcció de serveis del departament de Justícia que vaig ocupar entre 2011 i 2016. Per a mi ha resultat una molt bona fórmula de racionalització de serveis i dotació d’equipaments informàtics i tecnològics actualitzats. Es va aconseguir un servei públic de qualitat, eficient i modern. Vaig apreciar un alt grau de satisfacció per la coordinació i pels resultats obtinguts.

  El projecte es va endegar el 2003 i es va començar a utilitzar el 2009. Consisteix en 8 grans edificis, 7 destinats a òrgans judicials i l’altre a usos complementaris com oficines, comerços i aparcament. En total, més de 232.000 m2 de superfície construïda amb 46.000 m2 d’aparcament. Acull 3.500 treballadors i un fluxe diari de 12.600 persones. Cost total de 320 milions d’euros

  La concessionària URBICSA (Urbs Iudex et Causidicus), formada per cinc socis privats, es va constituir el 2003 per a encarregar-se del finançament, construcció, manteniment i explotació per un període de 35 anys.

  El contracte de concessió es va signar directament amb la Generalitat que en la part tècnica utilitza a Infraestructures, SA. Es contemplen els següents canons:

  • Canon d’ús (públic) a satisfer per la Generalitat, assimilable a un lloguer per la utilització de l’espai. Afectat pel risc de finançament i de construcció.
  • Canon de manteniment (públic) variable segons el compliment d’un acord de nivell de serveis i afectat pel risc de disponibilitat de l’espai.
  • Canon d’explotació dels usos complementaris (privat) pel lloguer d’oficines, locals comercials i pàrquing, afectat pel risc de demanda.

   

  Es poden destacar els següents avantatges per a la Generalitat:

  • El fet de deixar participar al sector privat en activitats en que és eficient permet alliberar fons públics per a realitzar un major nombre d’infraestructures socialment necessàries.
  • Cessió del risc de finançament i construcció
  • Rescat dels edificis a un termini prefixat amb el seu valor patrimonial intacte.
  • El finançament lleugerament més car que en l’alternativa pública es veu compensat pels estalvis derivats de la gestió i l’absència de desviacions en construcció.

   

  L’experiència personal que puc aportar és que si hi ha confiança en la responsabilitat  corporativa i bona voluntat i transparència al cantó privat i públic, la col·laboració és possible i efectiva. I, amb aquests ingredients, la governança per a facilitar tot el funcionament i resoldre conflictes pot ser àgil.

  Xavier Farriols Solà

  6 de maig 2021

 • Validació final d'objectiu i sub-objectius

  Benvolguts/des,

  A continuació us presentem la proposta final d’objectiu i sub-objectius per al Document Estratègic Temàtic d'energia sostenible, fruit de les aportacions i esmenes que tots els membres del grup heu pogut anar realitzant en les diferents activitats i sessions que hem dut a terme.

  Objectiu principal
  Vetllar per la transició cap a un model energètic baix en carboni, que sigui descentralitzat, connectat en xarxa, universal, local, i que es basi en energies netes i renovables, així com en l’eficiència i reducció del consum.
  Sub-objectius
  Facilitar i promoure l'autoconsum, en especial l'autoconsum compartit i les comunitats energètiques.
  Adaptar la xarxa per a la generació distribuïda.
  Implementar nous models de generació, emmagatzematge i distribució basats en energies renovables.
  Promoure la R+D+I, la subvenció i la planificació per implantar tecnologies netes, tenint en compte les diferents realitats urbanes.
  Millorar l'eficiència energètica per reduir el consum d'energia.
  Promoure la mobilitat urbana sostenible, prioritzant l’electrificació i els combustibles alternatius.
  Impulsar la transparència, digitalització i governança en relació a les dades energètiques.

   

  Per tal de validar-los definitivament, us convidem a revisar-los i a fer les darreres aportacions que creieu necessàries en aquest mateix fòrum de debat, utilitzant la caixa de comentaris que trobareu a sota d’aquesta entrada.

   

  Gràcies per avançat!

 • Temes clau per la Radiografia urbana

  Hola a totes i tots!

  Hem creat un document compartit per anar identificant temes o aspectes clau que s'haurien de tractar en el Document Estratègic Temàtic (DET) a nivell de radiografia urbana.

  Enllaç al document AQUÍ

  Tot i que encara hem d'acabar de consensuar els objectius i sub-objectius, segur que ja teniu en ment alguns temes que considereu que cal abordar en l'àmbit de l'ENERGIA SOSTENIBLE als assentaments urbans catalans.

  Us animem a que aneu bolcant aquestes idees en el document per poder encarrilar millor les properes passes i avançar en la redacció-esborrany del DET.

  Gràcies i seguim!

  "Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup!"

 • Temes clau per la Radiografia urbana

  Hola a totes i tots!

  Hem creat un document compartit per anar identificant temes o aspectes clau que s'haurien de tractar en el Document Estratègic Temàtic (DET) a nivell de radiografia urbana.

  Enllaç al document AQUÍ

  Tot i que encara hem d'acabar de consensuar els objectius i sub-objectius, de ben segur que ja teniu en ment alguns temes que considereu que cal abordar, pensant en la qualitat de l'aire dels assentaments urbans catalans. Us animem a que aneu bolcant aquestes idees en el document. D'aquesta manera, des de la coordinació del Grup podrem encarrilar millor les properes passes i avançar en la redacció-esborrany del DET.

  Gràcies i seguim!

  "Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup.

 • Validació dels Objectius i Sub-Objectius de Qualitat Democràtica

  Bon dia a tothom,

  per tal d'avançar en les discussions us demanem que ompliu el següent formulari per a valorar els objectius i sub-objectius de l'eix de Qualitat Democràtica. 

  https://forms.gle/myhrjqJYgvbes8R97

  Us convidem també a que publiqueu al fòrum de l'Àgora els comentaris o reflexions que considereu oportuns o que creieu que val la pena discutir conjuntament.

  Merci!

 • Validació dels Objectius i Sub-Objectius del Govern Eficient

  Bon dia a tothom,

  per tal d'avançar en les discussions us demanem que ompliu el següent formulari per a valorar els objectius i sub-objectius de l'eix del Govern Eficient. 

  https://forms.gle/jX8qfXCA8aA3WPNR6

  Us convidem també a que publiqueu al fòrum de l'Àgora els comentaris o reflexions que considereu oportuns o que creieu que val la pena discutir conjuntament.

  Merci!

 • 10 principis de la mobilitat compartida

  Bon dia a tothom!

  per tal de dinamitzar el debat en relació als objectius, us comparteixo aquest web on es recullen els 10 principis  de la mobilitat compartida que diverses organitzacions a nivell internacional estan promovent:

  https://www.sharedmobilityprinciples.org/

   

  Trobo que hi ha paral.lelismes bastant interessants amb els treballs de l'Agenda Urbana... tant de bo us serveixi d'inspiració.

   

  Salutacions,

  Marc

 • Avancem cap a l'establiment dels sub-objectius d'energia sostenible de l'Agenda Urbana Catalana

  Hola a totes i a tots!

  La sessió de divendres passat va ser una presa de contacte del Grup d'energia sostenible, per posar-nos cara i per conèixer quina tasca se'ns encomana en el marc de l'elaboració de l'Agenda Urbana Catalana.

  Tal i com ja vam introduir, la primera passa que hem de donar conjuntament és consensuar quin objectiu i quins sub-objectius considerem que cal abordar des de l'Agenda Urbana en matèria d'energia sostenible.

  Per fer-ho, hem preparat un formulari per tal de recollir individualment totes les opinions i aportacions:

   

  https://es.surveymonkey.com/r/objectiusenergiaAUC

   

  Us dono algunes indicacions per tal que totes i tots utilitzem el formulari amb els mateixos criteris:

  - Amb la primera pregunta us demanem que rumieu sobre quin és l'objectiu general sobre el qual centrar-nos en termes d'energia sostenible. En la mesura del possible, hauríem de treballar perquè l'objectiu general sigui un de sol.

  - Un cop feta la reflexió sobre l'objectiu general, en el formulari (a partir de la pregunta 4) trobareu tant els sub-objectius heretats de fases prèvies de l'Agenda Urbana com els sub-objectius proposats per vosaltres en la sessió passada.

  - Per cada sub-objectiu, cal que escolliu una de les tres opcions disponibles: mantenir-lo tal i com està formulat ara, mantenir-lo però retocar alguna part del redactat o bé eliminar-lo.

  - Sigui quina sigui l'opció escollida, trobareu un camp de text lliure que us demanaríem d'omplir. Podeu utilitzar aquest camp tant per indicar quines esmenes faríeu respecte el redactat del sub-objectiu, com per exposar altres observacions (com per exemple, justificar perquè proposeu eliminar el sub-objectiu).

  - Finalment (pregunta 22), trobareu una darrera qüestió per recollir propostes de nous sub-objectius. En el mateix espai podeu escriure tots els sub-objectius que cregueu que cal afegir.

   

  Un cop tinguem totes les aportacions individuals, us faré arribar un document de retorn amb les conclusions de l'anàlisi integrada de totes les respostes. Aquest document ens servirà com a base per obrir un nou debat a la propera sessió o per obrir nous temes de debat a l'Àgora, si s'escau.

  Us demanaria que, en la mesura de les vostres possibilitats, intenteu trobar una estona per respondre el formulari abans del proper divendres 23/04. Si teniu dubtes sobre el formulari, podeu fer servir la opció de "Resposta" que trobareu dins d'aquesta entrada i així tothom podrà estar al cas dels aclariments.

  A banda de tot això, properament activarem més activitats a l'Àgora amb la mirada posada en anar encarant la redacció del Document Estratègic Temàtic (DET). Recordeu que, en qualsevol moment, vosaltres mateixes podeu iniciar noves entrades de debat o reflexió a través de l'Àgora per a temes que us semblin d'interès o que vulgueu compartir amb la resta.

  Gràcies per la vostra col·laboració, seguim avançant conjuntament!

   

   

  "Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup."

 • Avancem cap a l'establiment dels sub-objectius de qualitat de l'aire de l'Agenda Urbana Catalana

  Hola a totes i a tots!

  La sessió de dimecres passat va ser una presa de contacte del Grup de qualitat de l'aire, per posar-nos cara i per conèixer quina tasca se'ns encomana en el marc de l'elaboració de l'Agenda Urbana Catalana.

  Tal i com ja vam introduir, la primera passa que hem de donar conjuntament és consensuar quin objectiu i quins sub-objectius considerem que cal abordar des de l'Agenda Urbana en matèria de qualitat de l'aire.

  Per fer-ho, hem preparat un formulari per tal de recollir individualment totes les opinions i aportacions:

  https://es.surveymonkey.com/r/objectiusqualitataireAUC

  Us dono algunes indicacions per tal que totes i tots utilitzem el formulari amb els mateixos criteris:

  - Per coherència amb la feina que s'està fent en la resta de grups, amb la primera pregunta us demanem que rumieu sobre quin és l'objectiu general sobre el que ens hem de centrar en termes de qualitat de l'aire. En la mesura del possible, hauríem de treballar perquè l'objectiu general sigui un de sol.

  - Un cop feta la reflexió sobre l'objectiu general, en el formulari (a partir de la pregunta 4) trobareu tant els sub-objectius heretats de fases prèvies de l'Agenda Urbana com els sub-objectius esbossats en la sessió passada.

  - Per cada sub-objectiu, cal que escolliu una de les tres opcions disponibles: mantenir-lo tal i com està formulat ara, mantenir-lo però retocar alguna part del redactat o bé eliminar-lo.

  - Sigui quina sigui la opció escollida, trobareu un camp de text lliure que us demanaríem d'omplir. Podeu utilitzar aquest camp tant per indicar quines esmenes faríeu respecte el redactat del sub-objectiu, com per exposar altres observacions (com per exemple, justificar perquè proposeu eliminar el sub-objectiu).

  - Finalment (pregunta 17), trobareu una darrera qüestió per recollir propostes de nous sub-objectius. En el mateix espai podeu escriure tots els sub-objectius que cregueu que cal afegir.

   

  Un cop tinguem totes les aportacions individuals, us faré arribar un document de retorn amb les conclusions de l'anàlisi integrada de totes les respostes. Aquest document ens servirà com a base per obrir un nou debat a la propera sessió o per obrir nous temes de debat a l'Àgora, si s'escau.

  Amb tot, us demanaria que, en la mesura de les vostres possibilitats, intenteu trobar una estona per respondre el formulari abans del proper dimecres 21/04. Si teniu dubtes sobre el formulari, podeu fer servir la opció de "Resposta" que trobareu dins d'aquesta entrada i així tothom podrà estar al cas dels aclariments.

  A banda de tot això, properament activarem més activitats a l'Àgora amb la mirada posada en anar encarant la redacció del Document Estratègic Temàtic (DET). Recordeu que, en qualsevol moment, vosaltres mateixes podeu iniciar noves entrades de debat o reflexió a través de l'Àgora per a temes que us semblin d'interès o que vulgueu compartir amb la resta.

  Gràcies per la vostra col·laboració, seguim avançant conjuntament!

   

   

  "Si vols arribar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina en grup."

 • Relació centre-perifèria o zona rural - zona urbana

  Un dels temes que caldria arrenjar és la relació amb la perifèria i amb les zones rurals. No és ben bé agenda urbana, però per segones residències, excursions, etc. crec que és una de les raons que fa que moltes famílies vegin la necessitat de tenir vehicle igualment, encara que la mobilitat habitual diària dins la ciutat la facin amb Transport Públic. 

 • Sub-objecius

  Bon dia, faig algunes esmenes i preguntes sobre els sub-objectius: 

          QA.-1 

  Garantir un adequat transvasament nodal. modal

  QA-2

   

  QA-3

  Proveir un transport públic adequat, adaptat i de qualitat

  QA-4

  Millorar l'eficiència i la intermodalitat de les infraestructuresde mobilitat

  QA-5

  Adaptar els hàbitats urbans a la disrupció digital en la mobilitat

  QA-6

  Reduïr la contaminació derivada de la mobilitat i del transport

 • Electrificació de la mobilitat

  Bon dia, 

   

  Des del meu punt de vista i seguint amb les aportacions que feia el Sr. Bach, crec que caldria incloure un sub-objectiu sobre l'electrificació de la mobilitat, més enllà dels cotxes elèctics.

   

  Gràcies!

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Facilitar i promoure l’autoproducció i l’autoconsum

  7.1 - 7.2 - 1.4

  Adaptar la xarxa per a la generació distribuïda

  7.2

  Implementar nous models de generació i emmagatzematge

  7.2

  Promoure la R+D+I en el camp de les energies renovables

  9.5 - 7.2

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Incentivar la inversió i afavorir l’accés a serveis financers

  15.9

  Consolidar una contractació pública sostenible

  12.7 

  Assolir polítiques urbanes integrades i multi-nivell en un sistema de governança efectiu

  15.9

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Assegurar la igualtat de gener en la presa de decisions

  5.5

  Planificar i gestionar els hàbitats urbans de manera participativa

  11.3

  Vetllar per la informació i conscienciació de la ciutadania en matèria de sostenibilitat

  13.3 - 12.8

  Establir mecanisme per a l’apoderament ciutadà en la presa de decisions

  16.7 -  11.3

  Garantir el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania

  16.10

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Incrementar la resiliència dels hàbitats urbans

  11.5 - 13.1 - 1.5

  Introduir mesures d'adaptació i mitigació al canvi climàtic

  13.1 -13.2 - 11.5

  Implementar plans de prevenció dels riscos climàtics i meteorològics

  13.2 - 11.5

  Planificar i gestionar la regressió del litoral

  13.2

  Incrementar la sensibilització i la capacitat d'autoprotecció

  13.3 - 11.5 - 1.5

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Preservar els ecosistemes relacionats amb l'aigua i les àrees portuàries

  6.6 - 14.1

  Reduir la fragmentacció ecològica a les àrees urbanes

  11.4

  Protegir i gestionar les àrees periurbanes

  11.4

  Naturalitzar els hàbitat s urbans i protegir la seva biodiversitat

  11.4

  Integrar els espais verds com a infraestructura verda, assolint les ràtios de l'OMS

  11.7 - 11.4

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Innovar i modernitzar tecnològicament els sectors productius urbans

  8.2

  Promoure i con solidar un model de turisme sostenible

  8.9

  Vetllar per a una indústria sostenible i innovadora

  9.4 - 8.3

  Adaptar els hàbitats urbans als impactes tecnològics

  9.5

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Promoure l'ús eficient dels recursos i la reducció sensible de residus

  12.2  - 8.4 - 9.5

  Millorar la gestió de residus urbans

  12.5

  Establir incentius i marcs normatius per al reciclatge i la reutilització

  12.5 - 8.4

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Garantir l’accés a l’habitatge adequat i assequible

  1.4 - 11.1

  Millorar l’eficiència energètica dels edificis

  7.3

  Erradicar el mal allotjament

  11.1 - 10.2 - 1.4

  Afavorir nous models d’habitatge

  11. - 10.2

   

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Abordar l'urbanisme amb perspectiva de gènere

  5.1 - 11.7

  Revertir la dispersió urbana i afavorir la densitat

  11.3

  Garantir hàbitats urbans amb mixtura i diversitat d’usos

  11.3

  Generalitzar la renovació urbana i la millora de teixits degradats

  11.3

  Preservació del patrimoni arquitectònic i cultural

  11.4

  Assolir espais urbans inclusius

  11.7 - 3.4 - 10.2

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Assegurar l’accés a una formació tècnica, professional i superior de qualitat

  4.3 - 4.5

  Fomentar la creació de llocs de treball qualificats

  4.4 - 8.5

  Revertir el creixement actual de la desigualtat de rendes

  8.1

  Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i els aturats de llarga durada

  8.5 - 4.3

  Millorar les infraestructures i la connectivitat territorial

  9.1

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Eliminar la pobresa energètica i permetre l'accés a l'energia assequible

  1.4 - 3.4 - 7.1

  Proveir els hàbitats urbans amb equipaments i dotacions adequades

  3.4

  Promoure l'envelliment actiu

  3.4

  Consolidar polítiques migratòries ordenades

  10.7

  Reduir la segregació espacial, social i econòmica

  11.3 - 11.7 - 1.2

  Reduir qualsevol forma de violència i garantir hàbitats urbans segurs

  16.1 - 11.7

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Millorar l’eficiència de les infraestructures de mobilitat

  9.1 - 11.2

  Adaptar els hàbitats urbans a la disrupció digital en la mobilitat

  9.5 - 8.2

  Garantir un adequat transvasament modal

  11.2 - 9.1

  Proveir un transport públic adequat i de qualitat

  11.2

  Avançar cap a nous modes de mobilitat sostenible

  11.6

  Reduir la contaminació derivada de la mobilitat i del transport

  11.6 - 9.1

Cerqueu grups per etiqueta