• Sub-objecius

  Bon dia, faig algunes esmenes i preguntes sobre els sub-objectius: 

          QA.-1 

  Garantir un adequat transvasament nodal. modal

  QA-2

   

  QA-3

  Proveir un transport públic adequat, adaptat i de qualitat

  QA-4

  Millorar l'eficiència i la intermodalitat de les infraestructuresde mobilitat

  QA-5

  Adaptar els hàbitats urbans a la disrupció digital en la mobilitat

  QA-6

  Reduïr la contaminació derivada de la mobilitat i del transport

 • Electrificació de la mobilitat

  Bon dia, 

   

  Des del meu punt de vista i seguint amb les aportacions que feia el Sr. Bach, crec que caldria incloure un sub-objectiu sobre l'electrificació de la mobilitat, més enllà dels cotxes elèctics.

   

  Gràcies!

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Facilitar i promoure l’autoproducció i l’autoconsum

  7.1 - 7.2 - 1.4

  Adaptar la xarxa per a la generació distribuïda

  7.2

  Implementar nous models de generació i emmagatzematge

  7.2

  Promoure la R+D+I en el camp de les energies renovables

  9.5 - 7.2

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Incentivar la inversió i afavorir l’accés a serveis financers

  15.9

  Consolidar una contractació pública sostenible

  12.7 

  Assolir polítiques urbanes integrades i multi-nivell en un sistema de governança efectiu

  15.9

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Assegurar la igualtat de gener en la presa de decisions

  5.5

  Planificar i gestionar els hàbitats urbans de manera participativa

  11.3

  Vetllar per la informació i conscienciació de la ciutadania en matèria de sostenibilitat

  13.3 - 12.8

  Establir mecanisme per a l’apoderament ciutadà en la presa de decisions

  16.7 -  11.3

  Garantir el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania

  16.10

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Incrementar la resiliència dels hàbitats urbans

  11.5 - 13.1 - 1.5

  Introduir mesures d'adaptació i mitigació al canvi climàtic

  13.1 -13.2 - 11.5

  Implementar plans de prevenció dels riscos climàtics i meteorològics

  13.2 - 11.5

  Planificar i gestionar la regressió del litoral

  13.2

  Incrementar la sensibilització i la capacitat d'autoprotecció

  13.3 - 11.5 - 1.5

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Preservar els ecosistemes relacionats amb l'aigua i les àrees portuàries

  6.6 - 14.1

  Reduir la fragmentacció ecològica a les àrees urbanes

  11.4

  Protegir i gestionar les àrees periurbanes

  11.4

  Naturalitzar els hàbitat s urbans i protegir la seva biodiversitat

  11.4

  Integrar els espais verds com a infraestructura verda, assolint les ràtios de l'OMS

  11.7 - 11.4

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Innovar i modernitzar tecnològicament els sectors productius urbans

  8.2

  Promoure i con solidar un model de turisme sostenible

  8.9

  Vetllar per a una indústria sostenible i innovadora

  9.4 - 8.3

  Adaptar els hàbitats urbans als impactes tecnològics

  9.5

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Promoure l'ús eficient dels recursos i la reducció sensible de residus

  12.2  - 8.4 - 9.5

  Millorar la gestió de residus urbans

  12.5

  Establir incentius i marcs normatius per al reciclatge i la reutilització

  12.5 - 8.4

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Garantir l’accés a l’habitatge adequat i assequible

  1.4 - 11.1

  Millorar l’eficiència energètica dels edificis

  7.3

  Erradicar el mal allotjament

  11.1 - 10.2 - 1.4

  Afavorir nous models d’habitatge

  11. - 10.2

   

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Abordar l'urbanisme amb perspectiva de gènere

  5.1 - 11.7

  Revertir la dispersió urbana i afavorir la densitat

  11.3

  Garantir hàbitats urbans amb mixtura i diversitat d’usos

  11.3

  Generalitzar la renovació urbana i la millora de teixits degradats

  11.3

  Preservació del patrimoni arquitectònic i cultural

  11.4

  Assolir espais urbans inclusius

  11.7 - 3.4 - 10.2

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Assegurar l’accés a una formació tècnica, professional i superior de qualitat

  4.3 - 4.5

  Fomentar la creació de llocs de treball qualificats

  4.4 - 8.5

  Revertir el creixement actual de la desigualtat de rendes

  8.1

  Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i els aturats de llarga durada

  8.5 - 4.3

  Millorar les infraestructures i la connectivitat territorial

  9.1

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius.

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic.

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Eliminar la pobresa energètica i permetre l'accés a l'energia assequible

  1.4 - 3.4 - 7.1

  Proveir els hàbitats urbans amb equipaments i dotacions adequades

  3.4

  Promoure l'envelliment actiu

  3.4

  Consolidar polítiques migratòries ordenades

  10.7

  Reduir la segregació espacial, social i econòmica

  11.3 - 11.7 - 1.2

  Reduir qualsevol forma de violència i garantir hàbitats urbans segurs

  16.1 - 11.7

 • 0. DEBATS INICIALS : 1.Proposta inicial de sub-objectius

  L’Agenda urbana de Catalunya s’inicia sobre una primera proposta d’eixos i objectius. Aquesta proposta no és la definitiva, atès que serà des dels diferents grups de treball des d’on es concretaran els sub-objectius que acabaran per estructurar l’Agenda urbana de Catalunya.

  L’Agenda urbana de Catalunya s'ha de començar a elaborar a través de diferents documents estratègics temàtics. Al seu torn, cada document estratègic temàtic haurà de contenir una part diagnòstica, que haurà de conduir a la generació de fins a 8 sub-objectiusel nombre final dependrà dels acords de cada grup-, on es plasmaran els principals reptes dels hàbitats urbans catalans en horitzons 2030/2050.

  Per iniciar el debat, us encoratgem a debatre entorn a la proposta inicial de sub-objectius del vostre objectiu. Totes les reflexions que aporteu serviran per contextualitzar millor els documents inicials de diagnosi, peces clau per encarar la redacció del vostre document estratègic temàtic

   

  SUB-OBJECTIU

   ODS

  Millorar l’eficiència de les infraestructures de mobilitat

  9.1 - 11.2

  Adaptar els hàbitats urbans a la disrupció digital en la mobilitat

  9.5 - 8.2

  Garantir un adequat transvasament modal

  11.2 - 9.1

  Proveir un transport públic adequat i de qualitat

  11.2

  Avançar cap a nous modes de mobilitat sostenible

  11.6

  Reduir la contaminació derivada de la mobilitat i del transport

  11.6 - 9.1

Cerqueu grups per etiqueta